Zewnętrzna nawierzchnia sportowa jest zestawem materiałów na bazie żywic poliuretanowych. Przeznaczona jest do stosowania w obiektach otwartych, takich jak boiska sportowe, bieżnie lekkoatletyczne, korty tenisowe itp. Może być wykonana na podłożu betonowym, asfaltowym bądź wykonanym z kruszywa.

Zalety

  • wysoka elastyczność;
  • dobre tłumienie energii udarowej;
  • wysoki współczynnik tarcia;
  • efektowny wygląd;
  • bezspoinowość;
  • odporność na kolce lekkoatletyczne

Rodzaje nawierzchni poliuretanowych

Eltan N/ Tetrapur ENZ II/ Conipur SP

Tego typu nawierzchnie są najbardziej uniwersalne, bezspoinowe i przepuszczalne dla wody, charakteryzujące się wyjątkowo wysoką trwałością użytkową.
Przeznaczone są przede wszystkim dla obiektów szkolnych typu boiska wielofunkcyjne i bieżnie lekkoatletyczne. Nawierzchnia taka jest doskonałą alternatywą dla nawierzchni z kruszyw mineralnych, asfaltobetonu czy betonu. Zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki do uprawiania sportów zespołowych. Jej zaletą jest bardzo duża odporność na ścieranie.
Bazę nawierzchni stanowi mata z granulatu gumowego SBR grubości 11 mm, układana maszynowo na podbudowie asfaltowej, betonowej lub elastycznym, przepuszczalnym podkładzie typu ET. Wierzchnia warstwa pokryta jest metodą wysokociśnieniowego natrysku 2 mm systemem poliuretanowym wypełnionym drobnej frakcji granulatem EPDM. Całkowita grubość nawierzchni wynosi 13 mm.

Eltan SE/ Tetrapur ENZ IIIS / Conipur SW

Tego typu nawierzchnia jest bezspoinową, przeznaczoną do codziennego treningu na obiektach rekreacyjnych, szkolnych i wyczynowych. Jest odporna na użytkowanie obuwia z kolcami. Konstrukcja nawierzchni to warstwa podkładowa z granulatu gumowego SBR łączonego klejem poliuretanowym, układana maszynowo bezpośrednio na placu budowy, na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Warstwa wierzchnia to wylewany system poliuretanowy z granulatem EPDM. Całkowita grubość nawierzchni wynosi 13 mm.

Eltan 2S/ Tetrapur ENZ IVS / Conipur 2S

Jest to nawierzchnia bezspoinowa, gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Układana maszynowo na podbudowie asfaltowej, betonowej lub elastycznym, przepuszczalnym podkładzie typu ET. Dolna warstwa wykonana jest z granulatu SBR grubości min. 7 mm, górna warstwa to kolorowy EPDM grubości min. 6 mm.

Eltan EPDM / Tetrapur ENZ IV/ Conipur EPDM

Nawierzchnia ta ma postać bezspoinowej, elastycznej maty, składającej się z barwnego granulatu EPDM wymieszanego z dwuskładnikowym systemem poliuretanowym, o łącznej grubości 8-13mm. Jest przepuszczalna dla wody; układa się ją na podbudowie asfaltobetonowej, betonowej lub elastycznej – przepuszczalnej. Nawierzchnię taką stosuje się na otwartych obiektach sportowe takich jak boiska do gier zespołowych, place zabaw, bieżnie. Można ją ukłądać na podbudowie betonowej, asfaltowej lub elastycznej.

Eltan ET/ Tetrapur WS /Conipur ET

Bezspoinowa warstwa elastyczna ET grubości 35 mm układana maszynowo przy pomocy układarki do mas poliuretanowych, przepuszczalna dla wody, absorbująca energię,. Jest mieszaniną granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 mm suszonego ogniowo, połączonych ze sobą lepiszczem poliuretanowym. Stanowi pokład pod właściwe nawierzchnie sportowe wykonywane na bazie komponentów poliuretanowych jak również pod innego rodzaju systemy sportowe, np. syntetyczną trawę. Stanowi alternatywę dla podbudowy asfaltobetonowej czy betonu.

boiska z nawierzniami poliuretanowymi - mardo sport